OK
OskuiStore

طراحی جهانی ، تکنولوژی منحصر به فرد ، سازگاری با محیط زیست از جمله قابلیت های تلفن های رومیزی پاناسونیک می باشد

تلفن های رومیزی پاناسونیک دارای صفحه نمایشگر LCD دو سطری و یا سه سطری هستند.

این تلفن ها همچنین دارای منشی دیجیتال هستند و با سیستم Caller ID سازگار می باشند.

از دیگر قابلیت های مورد توجه تلفن های رومیزی پاناسونیک شماره گیری سریع می باشد .

تلفن رومیزی مدل : KX-T2378

 • 2 خط با قابلیت برقراری کنفرانس 3 نفره
 • بدون سیستم مزاحم یاب
 • نمایشگر 16 حرفی با ساعت
 • بلندگوی برای پاسخگویی
 • امکان محدود کردن تماس
 • رنگ سفید

ساخت مالزی

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل : KX-T7703

 • سازگاری با سیستم مزاحم یاب
 • 30 حافظه ، شماره تلفن مزاحم یاب
 • حافظه شماره گیری مجدد برای 5 شماره
 • نمایشگر 2 سطری با ساعت
 • رنگ سفید / مشکی

ساخت مالزی

رنگ موجود در فروشگاه ارائه میگردد

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل :KX-T7705

 • بلندگوی برای پاسخگویی
 • سازگاری با سیستم مزاحم یاب
 • 30 حافظه ، شماره تلفن مزاحم یاب
 • حافظه شماره گیری مجدد برای 5 شماره
 • نمایشگر 2 سطری با ساعت
 • رنگ سفید / مشکی

ساخت مالزی

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل : KX-T7716

 • سازگاری با سیستم مزاحم یاب و بلندگوی برای پاسخگویی
 • دارای نشانگر نورانی چراغ پیغام در سانترال و نشانگر تماس در حالت عادی
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن و 20 حافظه شماره های گرفته شده
 • 20 دکمه برای شماره گیری سریع (10 عدد از روی دکمه های بغل و 10 عدد دیگر در داخل شماره ها)
 • امکان قفل صفحه شماره گیر یا قفل برای شماره های خاص
 • دارای پورت هندزفری mm 2.5 و رنگ سفید / مشکی

ساخت مالزی

رنگ موجود در فروشگاه ارائه میگردد

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل : KX-TS500

 • متنوع در رنگ (4 رنگ)
 • شماره گیری مجدد آخرین شماره
 • Flash زمانبندی شده
 • شماره گیری به صورت Tone/Puls
 • رنگ سفید / مشکی / آبی / زرشکی

ساخت مالزی

رنگ موجود در فروشگاه ارائه میگردد

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل :KX-TS560

 • سازگار با سیستم مزاحم یاب
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن مزاحم یاب
 • 20 حافظه شماره گیری مجدد
 • ورودی پورت دیتا
 • قفل شماره گیر
 • رنگ سفید / مشکی / آبی / زرشکی / شیری

ساخت مالزی

رنگ موجود در فروشگاه ارائه میگردد

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل :KX-TS580

 • سازگار با سیستم مزاحم یاب
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن مزاحم یاب
 • امکان مکالمه بدون برداشتن گوشی
 • 20 حافظه شماره گیری مجدد و قفل شماره گیر
 • شماره گیری اتوماتیک و ورودی پورت دیتا
 • رنگ سفید / مشکی / آبی / زرشکی / شیری

ساخت مالزی

رنگ موجود در فروشگاه ارائه میگردد

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل :KX-TS620

 • سیستم منشی تلفنی تمام دیجیتال
 • سازگاری با سیستم مزاحم یاب
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن مزاحم یاب
 • شماره گیری مجدد خودکار
 • بلندگوی برای پاسخگویی
 • رنگ سفید / مشکی

ساخت مالزی

رنگ موجود در فروشگاه ارائه میگردد

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل :KX-TS820

 • نشانگر نورانی تماس
 • 10 دکمه برای شماره گیری سریع
 • شماره گیری مجدد آخرین شماره
 • دارای دکمهFlash
 • امکان قفل کردن شماره گیر
 • رنگ سفید / مشکی

ساخت مالزی

رنگ موجود در فروشگاه ارائه میگردد

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل :KX-TS880

 • سازگاری با سیستم مزاحم یاب
 • نشانگر نورانی تماس
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن
 • 20 حافظه شماره های گرفته شده
 • بلندگوی برای پاسخگویی
 • دارای پورت هندزفری mm 2.5
 • رنگ سفید / مشکی

ساخت مالزی

رنگ موجود در فروشگاه ارائه میگردد

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل :KX-TS881

 • سازگاری با سیستم مزاحم یاب و نشانگر نورانی تماس
 • سازگاری با سیستم مزاحم یاب پشت خطی در صورت پشتیبانی مخابرات مربوطه
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن
 • 20 حافظه شماره های گرفته شده و 10 دکمه برای شماره گیری سریع
 • بلندگوی برای پاسخگویی
 • دارای پورت هندزفری mm 2.5
 • رنگ سفید / مشکی

ساخت مالزی

رنگ موجود در فروشگاه ارائه میگردد

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل :KX-TS3282

 • سازگار با سیستم مزاحم یاب و ارتباط داخلی با 8 تلفن از نوع خود
 • 2 خط با قابلیت برقراری کنفرانس 3 نفره
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن مزاحم یاب
 • بلندگوی برای پاسخگویی و 50 حافظه نام و شماره تلفن
 • انتخاب خط به صورت اتوماتیک
 • انتخاب خط قابل برنامه ریزی و شماره های داخلی قابل تغییر
 • رنگ سفید / مشکی

ساخت مالزی

رنگ موجود در فروشگاه ارائه میگردد

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل :KX-TS4200

 • سازگار با سیستم مزاحم یاب FSK وارتباط داخلی با 16 تلفن از نوع خود
 • دارای مزاحم یاب FSK و مزاحم یاب پشت خطی و رنگ مشکی
 • 4 خط با قابلیت برقراری کنفرانس 3 نفره
 • 200 حافظه نام و شماره تلفن و 200 حافظه مزاحم یاب
 • 6 حافظه شماره گیری مجدد و بلندگوی برای پاسخگویی
 • دارای صفحه نمایش 4 سطری و دارای پورت هدست 2.5 میلی متر
 • دارای چراغ نمایشگر زنگ و انتخاب خط به صورت اتوماتیک
 • دارای دکمه اینترکام و امکان انتقال مکالمه به تلفن دیگر (Transfer)
 • امکان استفاده در زمان نبود برق با باطری 9 ولت و قابل نصب روی دیوار

ساخت مالزی

ورود به فروشگاه

تلفن رومیزی مدل :KX-TSC11

 • سازگاری با سیستم مزاحم یاب
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن و نمایشگر 2 سطری با ساعت
 • 50 حافظه نام و شماره تلفن مزاحم یاب
 • حافظه شماره گیری مجدد برای 20 شماره
 • قفل شماره گیر و امکان محدود نمودن تماس
 • رنگ سفید / مشکی کلید عملیاتی برای دسترسی آسانتر

ساخت مالزی

رنگ موجود در فروشگاه ارائه میگردد

ورود به فروشگاه